Privacy verklaring

22 november 2022

Bedrijfsuitje Winterberg is onderdeel van Expert in Actie.

Het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie die ons is toevertrouwd is belangrijk voor Bedrijfsuitje Winterberg. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbeschermingen (AVG) hieraan stelt. In deze Online Privacy Verklaring kunt u lezen hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

1.      Verzamelen en gebruiken persoonsgegeven.

Bedrijfsuitje Winterberg verzamelt alleen noodzakelijke persoonsgegevens waarvoor u toestemming verstrekt, welke wettelijk verplicht zijn of welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst.

2.      Delen en doorgifte van persoonsgegevens

Bedrijfsuitje Winterberg deelt geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve met externe bedrijven of dienstverleners die namens ons werken om uw verzoeken te kunnen inwilligen, als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

3.      Toegang

Wanneer u persoonsgegevens aan Bedrijfsuitje Winterberg beschikbaar heeft gesteld dan heeft u volgens de regels van de AVG in de meeste gevallen het recht tot toegang tot die persoonsgegevens. U kunt contact met Bedrijfsuitje Winterberg opnemen via info@expert-in-actie.nl wanneer u een verzoek wilt indienen tot het wijziging, inzien, overdragen van uw gegevens of wanneer uw vergeten wil worden. Wij zullen alle redelijke inspanningen verrichten om zo spoedig mogelijk te kunnen voldoen aan uw verzoek.

4.      Beveiliging en de integriteit van gegevens

Bedrijfsuitje Winterberg heeft beveiligings-policies en procedures om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Ook spannen wij ons in om te waarborgen dat uw persoonsgegevens slechts worden bewaard voor zolang die nodig zijn om diensten aan u te verlenen, dit wettelijk is toegestaan of totdat u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

5.      Wijzigingen in dit beleid

Bedrijfsuitje Winterberg kan deze Online Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Wanneer wij veranderingen aanbrengen dan zullen wij de “datum laatst gewijzigd”, die aan de bovenkant van deze pagina wordt vermeld, herzien.

6.      Vragen inzake het Privacyverklaring en over de handhaving

Bedrijfsuitje Winterberg is gecommitteerd om de online privacy van uw persoonsgegevens te waarborgen. Als u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens neem dan contact met ons op via info@expert-in-actie.nl. U kunt ook gebruikmaken van dit e-mailadres om eventuele zorgen met betrekking tot de naleving van ons Online Privacyverklaring met ons te delen.